İyon « », «-» yüklü atom parçacıklarının adıdır.

Bu parçacıklar hayatımızın her alanında doğrudan maruz kaldığımız parçacıklardır.

Tüm dünya artan hava kirliliği, radyasyon kaynakları, tozlar ve tüm bunların ortak sonucu artan pozitif iyonlar (katyon) stres kaynağı olmakla birlikte nefes yolu deformasyonu ile oluşan bir hastalığında yaşanmasını ve bulaşmasını kat ve kat artırır.

Yüklü parçacıklar olarak tanımlanabilen katyonlar her türlü partikül ve mikro boyda havada serbest halde bulunurlar.

Negatif İyonlar ( Anyon ) ise yüksüz parçacıklar olarak tanımlanabilen parçacıklardır. Yaşam ortamımızda sadece Şelale, yıldırım vb. doğa olayları ile salınan bu parçacıklar katyonları etkisiz hale getirir ve ortam ferahlığını arttırır.

Bütün dünyadaki araştırmalar, negatif iyonlu havayı zenginleştirmenin kendimizi daha iyi hissetmemize yardım edeceğini, daha kolay teneffüs edeceğimizi ve hatta ağrı kesici etkisi olacağını göstermiştir. Bu nedenle doğada kendimizi daha ferah, zinde ve sağlıklı hissederiz. Diğer taraftan havada pozitif iyonların artması, kendimizi yorgun hissetmemize, baş dönmesine, solunum zorluğu gibi etkilere sebep olmaktadır.

Negatif İyon teknolojisi havada gaz halinde bulunan H2O ve O2 moleküllerini tek atomlu negatif iyonlar haline getiren özel bir cihazdır.

Havadaki soluma mesafemizde yüzen özellikle virüs, bakteri, küf, mantar, kötü kokular, sigara dumanı gibi bütün partiküller pozitif yüklüdürler. Konvansiyonel yöntemler olan klima ya da fan yardımı ile havayı toz veya su filtresinden geçirmek bakteri ve virüslerin hepsini tutamaz.

Hatta filtrede biriken bakteriler daha hızlı ürer ve kötü koku oluşuma sebep olur; ayrıca filtreden kaçarak sirküle edilen havada daha çabuk soluma mesafemize ulaşır. Dolayısı bu molekülleri elimine etmenin en kolay yolu ortam havasının durağanlığını etkilemeyecek şekilde onların hareket kabiliyetini azaltarak deaktive etmektir (öldürmektedir).

Bu doğrultuda fizik kurallarına göre pozitif ve negatif yükler birbirlerini çekerler. Ortamda negatif yüklü iyon sayısının artması ile negatif iyonlar bütün pozitif yüklü moleküllerin etraflarını saracaktır.

Bu sayede:

1- Virüsleri antibiyotiklerden koruyan dış çeperindeki yağ katmanını parçalar.

2- Aktif haldeki negatif iyon pozitif yüklü molekülün enerjisini emer.

3- Binlerce negatif yüklü iyon ilgili yapıtaşının etrafını sararak onun moleküler ağırlığını artırıp dibe çökertecek ve böylece soluma mesafemizden uzaklaştırarak elimine edilmesini sağlayacaktır.

Sonuç olarak enerjisi alınan deaktive halde ve partikül olarak havadan ağır olan zararlı moleküller aşağı düşecek; partikülün solunum ve sağlık problemlerini tetiklediği solunum sistemi içine çekilmesi önlenecektir.

İyonize edilmiş deaktive haldeki partiküller de vakum ve toz alma gibi normal temizleme aktiviteleri ile kolayca toplanacak; bu esnada partikül tekrar hava içine karışırsa yine iyonize olacak ve tekrar çabucak havadan aşağı düşecektir. Ayrıca bu iyonizasyon esnasında bakteri, virüs gibi zararlı etkenlerin yapı taşlarının bozulması da bir başka iyi özelliktir.

COVID -19 özelinde virüslerin antibiyotiklere karşı dirençli olmasını sağlayan dış yağ tabakaları negatif iyon sayesinde parçalayarak virüsü öldürür.