Günümüzde artarak devam eden şehirleşme ve buna dayalı yaşanan stres, salgın hastalıklar ve hava kirliliği sorunları giderek büyümektedir. İnsanların artık kendilerini izole edebilecekleri alanlarda daha temiz hava ihtiyacını gidermek için yeni yöntemlere başvurmaları kaçınılmaz hale gelmektedir.

Özellikle stres kaynaklarının en başında gelen steril olmayan havanın temizlenmesi ihtiyacı en büyük problemdir.

Havanın temizlenmesinde kullanılan yöntemler yüksek oranda filtrasyon içeren ve havanın devirdaimi ile gerçekleşen yöntemlerdir. Bu cihazlar özellikle son dönemlerde yaşanan salgınların artması, bu hastalıklara yönelik izolasyonda gezici sterilizasyon yapabilecek kapasitede olmaması sebebi ile sadece kapalı alanlardaki hava kalitesini olumlu etkilemektedir.

Aynı zamanda filtre değişimleri, cihazların fan gürültülerinin rahatsız etmesi gibi sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle filtre değişiminde otomasyon sistemlerinin bulunmaması filtrenin doluluk oranlarının bilinmemesi sebebi ile havayı temizleme özelliklerinin devamlılığı konusunda da soru işaretlerine sebep olmaktadır. Ayrıca bu cihazlar filtrelerin imalat modellemelerinin yetersizliği sebebi ile mikro düzeydeki virüs, bakteri vb. etkenleri filtreleyememesi bazı durumlarda salgın kaynağı olmalarına bile sebep olmaktadır.

Bu sorunların yaşanmadığı bir cihaz düşünebilir misin?

Havaya yaydığı anyonlar ile havadaki bakteri ve sağlığa zararlı tüm patojenlerden çok yüksek oranda temizleyen bir cihaz.

Dünya’nın en büyük mikrobiyoloji laboratuvarı Pasteur Enstitüsü tarafından onaylanmış hem dışarıda hem de içeride sizi günümüzde salgına sebep olan virüslere karşı Yüzde 99 oranında korur. Bir filtre sistemi ile çalışmaması mikro düzeyde yayılan her türlü partikül üzerinde doğrudan etkili olmasını sağlar.

Aeriashield ile temiz hava ve rahat nefes almanın tadını çıkartın.